Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Терміни та умови

Загальні положення та умови

Ці Умови надання телекомунікаційних послуг (далі - "Умови") визначають права та обов'язки Лайкамобайл (як визначено нижче) та Абонента (як визначено нижче) стосовно постачання, надання та використання Продукції та Послуг (як визначено нижче). Ці Умови є публічною пропозицією укласти Договір (як визначено нижче). Пропозиція вважається прийнятою Абонентом, а Договір укладається між Абонентом та Лайкамобайл, коли Абонент реєструє або активує Рахунок (як визначено нижче), використовує Послуги поповнення рахунку (як визначено нижче) або використовує Послуги (як визначено нижче), залежно від того, що відбувається першим. Лайкамобайл починає надавати Послуги (як визначено нижче) Абоненту з дати укладення Договору.

Ці умови були розроблені відповідно до чинного законодавства України, включаючи, але не обмежуючись, Закон України "Про телекомунікації" від 18 листопада 2003 року № 1280-IV з наступними змінами (далі - "Закон про телекомунікації"), Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295, з наступними змінами (далі - "Правила телекомунікації"), Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг, затвердженими рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - "НКДРЗІ") від 29 листопада 2012 року № 624, з наступними змінами (далі - "Основні вимоги").

Всі інші питання, що виникають у зв'язку з відносинами між Лайкамобайл та Абонентом, які безпосередньо не регулюються цими Умовами та Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Відповідно до пункту 2.1. Основних вимог, якщо окремі умови договору про надання телекомунікаційних послуг збігаються з вимогами Правил телекомунікації чи інших нормативно-правових актів, вони можуть викладатись у відповідному договорі про надання телекомунікаційних послуг у вигляді посилань на відповідні положення нормативно-правових актів. У такому випадку, на вимогу Абонента, Лайкамобайл надаватиме деталі відповідних положень нормативно-правових актів.

Ці Умови є невід'ємною частиною Договору, були розроблені і можуть бути змінені Лайкамобайл в односторонньому порядку на власний розсуд. Для уникнення будь-яких сумнівів, ці Умови є юридично обов'язковими для Абонентів без укладання окремої письмової угоди між Лайкамобайл та відповідним Абонентом.

У випадку зміни умов, Лайкамобайл сповістить Абонентів про це, розмістивши відповідне повідомлення на Веб-сайті (як визначено нижче). Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами до Умов, він може припинити Договір, повідомивши Лайкамобайл за сім днів. В іншому випадку вважається, що Абонент прийняв зміни до Умов.

Ці Умови набирають чинності з дня їх розміщення на Веб-сайті та залишаються чинними, доки вони не будуть припинені Лайкамобайл.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Рахунок: рахунок мобільного телефону, зареєстрований або активований Абонентом, який Лайкамобайл використовує для постачання Продукції та надання Послуг Абоненту та адміністрування Персональних даних (як визначено нижче) Абонента.

1.2 Договір: договір про надання телекомунікаційних послуг між Лайкамобайл та Абонентом, згідно з яким Лайкамобайл надає Послуги Абоненту в обмін на оплату цих Послуг Абонентом. Умови Договору визначені у цих Умовах, відповідних Тарифах (як визначено нижче) та супроводжуючій довідковій інформації, включаючи без обмеження, інструкцію користувача, яка додається до SIM-карти (як визначено нижче).

1.3 Тарифи: тарифи, що застосовуються час від часу на Послуги, включаючи будь-яку плату за з’єднання та спеціальні пропозиції. Поточні тарифи доступні на Веб-сайті.

1.4 Абонент: будь-яка фізична або юридична особа, яка реєструє або активує Рахунок у Лайкамобайл, використовує послуги Поповнення рахунку або використовує Послуги, залежно від того, що відбувається раніше. Абонент є абонентом у розумінні чинного телекомунікаційного законодавства України.

1.5 Відділ обслуговування Клієнтів: відділ оператора «Лайкамобайл», з яким Клієнт може зв’язатися з приводу будь-яких питань про Продукти або послуги. Клієнт може зв’язатися з відділом обслуговування Клієнтів декількома способами: E-mail:cs@lycamobile.ua Зверніться :1100

1.6 Лайкамобайл: Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА” (ідентифікаційний номер 41317168). 1.7 Мережа: телекомунікаційні мережі, що використовуються компанією Лайкамобайл для надання Послуг Абонентам.

1.8 Сторони: Лайкамобайл та відповідний Абонент, з яким було укладено Договір.

1.9 Персональні дані: особиста інформація, яку Абоненти надають Лайкамобайл, або яку Лайкамобайл обробляє про Абонентів під час надання Послуг, включаючи, але не обмежуючись: ім’я, адреса, дата народження, номер мобільного телефону, записи даних дзвінків, включаючи Дані трафіку (як визначено нижче) та Дані місцезнаходження (як визначено нижче), дані щодо поповнення рахунку, дані банківської кредитної чи дебетової картки, дані розрахунків, записи голосової пошти, копії електронних листів, адреси електронної пошти та запитів Відділу обслуговування абонентів, зроблених Абонентами.

1.10 Політика конфіденційності: політика, яка описує, як Лайкамобайл обробляє Персональні дані Абонентів. Поточна Політика конфіденційності доступна на Веб-сайті.

1.11 Продукція: SIM-карта Лайкамобайл та Ваучер поповнення рахунку Лайкамобайл (як визначено нижче) та будь-яка інша продукція, яка пропонується Лайкамобайл, включаючи рекламну продукцію.

1.12 Послуги роумінгу: послуги мобільного телефонного зв’язку, які Клієнт використовує при поїздках за межі України.

1.13 Послуги роумінгу: послуги мобільного зв’язку, які використовує Абонент при подорожі за межі України.

1.14 SIM-карта: попередньо оплачена, попередньо активована картка, що містить мікропроцесор, що дозволяє Абоненту отримати доступ до Послуг та використовувати їх, вставивши SIM-картку в сумісне кінцеве обладнання GSM.

1.15 Послуги поповнення рахунку: послуги, які абонент може використовувати для зарахування коштів на Рахунок Абонента, включаючи Ваучер поповнення рахунку, поповнення рахунку через мережу Інтернет та автоматичне поповнення рахунку.

1.16 Ваучер поповнення рахунку: багатофункціональний інструмент (в матеріальній чи електронній формі), що містить 11-значний код, який дозволяє Абоненту зараховувати кошти на Рахунок Абонента, сплачуючи номінальну вартість ваучера, щоб використовувати Послуги. 1.17 Веб-сайт: веб-сайт Лайкамобайл за веб-адресою: www.lycamobile.ua.

2. ПОСЛУГИ (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ)

2.1 За оплату Абонентом Тарифів Лайкамобайл надаватиме Послуги та Продукцію Абоненту згідно з умовами Договору.

3. ЯКІСТЬ

3.1 Послуги надаються Абоненту 24 години на добу на рівні якості, визначеному чинним законодавством України, включаючи, але не обмежуючись, Наказ Міністерства транспорту та зв’язку “Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку” від 19 березня 2010 року № 147.

3.2 Мобільна телефонія – це форма безпровідного зв’язку, яка працює на основі передачі радіо- та сигнальних частот. На передачу цих радіо- та сигнальних частот може впливати заповнення Мережі у зв’язку з кількістю дзвінків чи повідомлень або обсяг переданих та отриманих даних.

3.3 На передачу радіо- та сигнальних частот також може впливати розташування базових станцій, перешкоди, такі як будівлі або підземні переходи, та зовнішні чинники, такі як географічні або атмосферні умови. На Послуги також може вплинути якість обраного та використовуваного Абонентом кінцевого обладнання.

3.4 Роумінгові послуги підпадають під договори роумінгу та рівні якості послуг, які узгоджені між іншими національними та міжнародними операторами та провайдерами телекомунікації. Лайкамобайл не має жодного контролю над договорами або рівнями якості послуг, які узгоджені між цими операторами та провайдерами телекомунікації.

3.5 З причин, описаних вище, перешкоди або відсутність з’єднання в певних місцях або надлишковий трафік та передача в певних місцях і в певний час, яка може негативно вплинути на доступність та інтенсивність сигналу, не повинна розглядатися як неналежне виконання зобов’язань Лайкамобайл.

4. SIM-КАРТКА ТА КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ

4.1 Кінцеве обладнання споживача активується через вставлення SIM-картки в сумісне обладнання кінцевого споживача. Коли SIM-карта була вставлена, а Абонент зареєстрував або активував Рахунок, він/вона матиме доступ до Послуг і зможе ними користуватися. 4.2 Кінцеве обладнання споживача повинне відповідати чинному законодавству України, включаючи, але не обмежуючись пунктом 20 Правил телекомунікації. 4.3 Лайкамобайл замінить SIM-карту безкоштовно лише у тому випадку, якщо вона виявиться пошкодженою в силу низької якості виготовлення або зовнішнього вигляду. Лайкамобайл може вимагати від Абонента оплату заміни SIM-карти, якщо воно обґрунтовано вважає, що Абонент несе відповідальність за втрату або пошкодження оригінальної SIM-карти або якщо оригінальну SIM-карту було викрадено. Абонент зобов’язаний негайно повідомляти Лайкамобайл про будь-яку втрату, пошкодження або крадіжку SIM-карти Абонента, а також про будь-яке шахрайство або неправильне використання SIM-карти Абонента 4.4 Якщо Абонент не використовує свою SIM-карту для здійснення голосового дзвінка або відправлення повідомлення чи даних, або якщо Абонент не поповнює Рахунок, використовуючи Послуги поповнення рахунку, протягом дев’яноста (90) днів з моменту реєстрації або активації свого Рахунку або останнього використання Послуг (залежно від того, що наступить пізніше), Лайкамобайл зв’яжеться з Абонентом по SMS або електронною поштою, повідомивши Абонента, що SIM-карта буде деактивована, а Договір – припинено. Лайкамобайл надасть Абоненту додаткові тридцять (30) днів, щоб здійснити голосовий дзвінок, відправити повідомлення чи дані або поповнити Рахунок за допомогою Послуг поповнення рахунку. 4.5 Якщо Абонент здійснює голосовий дзвінок, надсилає повідомлення або поповнює Рахунок за допомогою Послуг поповнення рахунку протягом тридцяти (30) днів, SIM-карта залишатиметься активною. Будь-який попередній залишок коштів на Рахунку залишається доступним для використання, і Абонент зможе отримати доступ до Послуг і використовувати їх. 4.6 Якщо Абонент не здійснює голосовий дзвінок, не надсилає повідомлення, дані або не поповнює Рахунок за допомогою Послуг поповнення рахунку протягом додаткового періоду у тридцять (30) днів, SIM-карта буде деактивована, а Договір – припинений. Якщо SIM-карта деактивована, то конкретний телефонний номер Абонента буде перерозподілений іншому Абоненту, а попередній Абонент не зможе отримати доступ до Послуг або використовувати їх, а також матиме право на відшкодування залишку на рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. ТАРИФИ ТА ПРОЦЕДУРА ОПЛАТИ

5.1 Тарифи встановлюються Лайкамобайл на власний розсуд відповідно до чинного законодавства України та публікуються виключно в засобах масової інформації або на Веб-сайті.

5.2 Абонент має право вибирати найбільш відповідний його інтересам Тариф з Тарифів, опублікованих на Веб-сайті.

5.3 Послуги є таким, які надаються на умовах попередньої оплати. Абонент зобов’язаний заздалегідь поповнити Рахунок так, щоб на нього були зараховані кошти. По мірі використання Тарифів, плата за них буде відраховуватися з зарахованої на Рахунок Абонента суми. Жоден рахунок, рахунок-фактура або виписка Абоненту не надається, окрім випадків, коли це вимагається чинним законодавством України. Абонент може періодично перевіряти залишок коштів на Рахунку, зателефонувавши до Відділу обслуговування абонентів.

5.4 Абонент оплачує Послуги шляхом поповнення Рахунку Абонента за допомогою будь-якої з Послуг поповнення рахунку, що надаються Лайкамобайл. Абонент може використовувати Послуги поповнення рахунку в будь-який час після реєстрації або активації Рахунку Абонента. Абонент може поповнити Рахунок Абонента кількома способами:

 • Абонент може придбати Ваучер поповнення рахунку у будь-якій авторизованій точці роздрібного продажу та активізувати код, дотримуючись інструкцій на Ваучері поповнення рахунку. Абонент також може активувати код для Ваучера поповнення рахунку, придбаного у причетній точці роздрібного продажу за допомогою Послуг поповнення рахунку в мережі Інтернет.
 • Абонент може зареєструвати свої дані в Лайкамобайл, придбати Ваучер поповнення рахунку через мережу Інтернет та активувати PIN-код використовуючи Послуги поповнення рахунку у мережі Інтернет.
 • Абонент може зареєструвати свої дані в Лайкамобайл і підписатися на “Мій Лайкамобайл” та на Автоматичний засіб поповнення рахунку.
 • Абонент може зареєструвати свої дані в Лайкамобайл, а потім звернутися до Відділу обслуговування абонентів.

5.5 Процес реєстрації даних Абонента в Лайкамобайл, визначений пунктом 5.4. не вважається реєстрацією Абонента Лайкамобайл у порядку передбаченому Порядком реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладання договору в письмовій формі, затвердженим рішенням НКДРЗІ № 393 від 11 серпня 2011 року ( далі – “Порядок реєстрації”).

5.6 Відсотки не підлягають сплаті по будь-якому залишку на рахунку Абонента. Кожного разу, коли Абонент користується Послугами (або хтось інший використовує кінцеве обладнання Абонента), залишок зарахованих коштів на Рахунку Абонента буде зменшуватися відповідно до Тарифу, обраного Абонентом.

5.7 Залишок зарахованих коштів на Рахунку може використовуватися тільки для отримання Послуг. Абонент не має права отримувати будь-яке повернення грошових коштів будь-якого залишку на Рахунку в будь-який час, якщо тільки Абонент не має права отримати повернення грошових коштів на умовах, викладених у пункті 76 Правил телекомунікації, за умови, що Абонент був зареєстрований Лайкамобайл відповідно до Порядку реєстрації.

5.8 Кошти будуть стягуватись з Абонента лише за той Тариф, який обрав Абонент на початку кожного розрахункового періоду.

5.9 Абоненту може знадобитися поповнити рахунок або здійснити платіж за допомогою банківської дебетової або кредитної картки.

5.10 Якщо Абонент досягає ліміту попередньо оплачених квот свого тарифного плану, він може поповнити рахунок звичайним способом та/або, за можливості, направити запит на Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, який Абонент може оплатити пізніше, на початку наступного розрахункового періоду.

5.11 Якщо Абонент перевищує ліміт квот свого тарифного плану або інших послуг у будь-який місяць і надсилає Лайкамобайл повідомлення з запитом Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, то Лайкамобайл надає “Миттєвий аванс” та дозволяє Абоненту перейти далі до додаткового обмеження у за умови, що Абонент сплачуватиме за Лайкамобайл “Миттєвий аванс” на початку наступного розрахункового періоду (сума Лайкамобайл “Миттєвий аванс” може бути змінена).

5.12 Якщо Абонент досяг ліміту Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, і, таким чином, використав усі щомісячні квоти свого тарифного плану та Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, він може у подальшому користуватися Послугами за умови поповнення рахунку. Навіть якщо Абонент не поповнює рахунок, він все одно може приймати дзвінки та повідомлення, а також користуватись своїми правами, які прямо передбачені законодавством, наприклад, викликати служби екстреної допомоги населенню тощо.

5.13 Якщо для своєї зручності Абонент бажає вимкнути функцію текстового запиту на Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, він може здійснити це за допомогою мережі Інтернет. Після цього Абонент може автоматично придбати Лайкамобайл “Миттєвий аванс” на умовах оплати які зазначені вище, без необхідності вводити повідомлення з запитом щоразу, коли він досягає ліміту квот свого тарифного плану.

5.14 Лайкамобайл “Миттєвий аванс” надається за умови, що він буде повністю оплачений на початку наступного розрахункового періоду.

5.15 Тариф Абонента утримується на початку кожного розрахункового періоду. Періодична щомісячна оплата може здійснюватись з банківської дебетової або кредитної картки, яка використовується для здійснення платежу. Платежі за інші послуги можуть також бути здійснені за допомогою банківської дебетової або кредитної картки. Ім’я та адреса власника картки повинна бути такою ж, як і зареєстрований власник Рахунку.

5.16 Платежі за інші послуги, такі як Лайкамобайл “Миттєвий аванс”, можна здійснити, зателефонувавши до Відділу обслуговування абонентів за тел.:1100 для абонентів Лайкамобайл або +380916000110 для абонентів інших операторів та провайдерів.

5.17 Якщо Абонент змінює своє ім’я, адресу, номер телефону, платіжні реквізити або будь-які інші дані банківського рахунку Абонента, які можуть вплинути на оплату Абонентом Тарифу, Абонент повинен повідомити Лайкамобайл протягом розумного строку.

5.18 Розрахунковий період визначається у відповідному Тарифі, беручи до уваги вимоги чинного законодавства України.

5.19 Оплата Лайкамобайл “Миттєвий аванс” здійснюється на початку наступного розрахункового періоду, наступного за тим, у якому було використано Лайкамобайл “Миттєвий аванс” в будь-який місяць.

5.20 Пільги, встановлені чинним законодавством України, надаються Абоненту відповідно до пункту 63 Правил телекомунікації та іншого чинного законодавства.

6. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

6.1 Абонент погоджується використовувати SIM-картку в сумісному обладнанні кінцевого користувача для використання Послуг. 6.2 Абонент погоджується не користуватися SIM-карткою або Послугами та не дозволяти іншим особам користуватися SIM-карткою або Послугами:

 • шахрайським чином або з метою вчинення кримінального правопорушення;
 • з метою здійснення небажаного спілкування або зберігання та/або передачі будь-якого матеріалу, який є образливим, зловмисним, непристойним, наклепницьким, нецензурним чи загрозливим, неприйнятним чи обманним або таким, що порушує конфіденційність, авторські права або є незаконним іншим сином,
 • щоб навмисно і навмисно викликати неприємності, незручності або зайву тривогу іншої особи,
 • щоб зробити будь-який неприємний, образливий, непристойний, наклепницький, нецензурний чи загрозливий виклик до будь-якого представника Відділу обслуговування абонентів,
 • для передачі вірусу чи іншого шкідливого програмного забезпечення, використання Послуг таким чином, щоб погіршити роботу або безпеку Мережі або спричинити смерть чи травмування особи або пошкодження майна,
 • з обладнанням, відповідність вимогам нормативних документів якого для використання в Мережі не підтверджена,
 • інакше, ніж відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.
 • Безліміт в нашому випадку означає 3000 хвилин.

6.3 Якщо Лайкамобайл обґрунтовано підозрює, що Абонент не виконав будь-яке з положень пункту 6.2, Лайкамобайл має право тимчасово припинити, частково або повністю, доступ Абонента до Послуг та/або припинити дію Договору без попереднього повідомлення та з негайною дією, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Якщо Лайкамобайл припинить дію Договору з цієї причини, SIM-карта Абонента буде деактивована. Якщо SIM-карта деактивована, конкретний номер телефону Абонента буде перерозподілений іншому Абоненту і Абонент не зможете отримати доступ до Послуг або використовувати їх. 6.4 Після активації SIM-картки, придбання Ваучера поповнення рахунку або використання Послуг поповнення рахунку, Абоненту може знадобитися зареєструвати свої Персональні дані у Лайкамобайл, як-от ім’я Абонента, його адреса, дата народження, дані банківської кредитної або дебетової картки. Якщо Лайкамобайл визначає, що надані Абонентом Персональні дані є неправдивими, воно має право призупинити, частково або повністю, доступ Абонента до Послуг та/або припинити дію Договору без попереднього повідомлення та з негайною дією, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Якщо Лайкамобайл припинить дію Договору з цієї причини, SIM-карта Абонента буде деактивована. Якщо SIM-карта деактивована, конкретний номер телефону Абонента буде перерозподілений іншому Абоненту і Абонент не зможете отримати доступ до Послуг або використовувати їх. 6.5 Лайкамобайл залишає за собою право на власний розсуд (і без попереднього повідомлення) обмежувати або забороняти доступ до певних веб-сайтів та послуг через свою мережу, включаючи служби голосового зв’язку по інтернет протоколу (VoIP). Коли Лайкамобайл вирішить обмежити або заборонити доступ за цим пунктом, Абонент може отримати повідомлення про те, що веб-сайт або послуга “недоступні”.

7. ЗАХИСТ ДАНИХ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1 Лайкамобайл обробляє Персональні дані Абонентів лише у відповідності з чинним законодавством та інструкціями у редакції, що діє на відповідний момент. 7.2 Лайкамобайл запровадило відповідні технічні та організаційні заходи безпеки для захисту Персональних даних Абонентів від випадкового чи незаконного знищення, випадкової втрати або зміни, або несанкціонованої чи незаконної обробки. 7.3 Реєструючи або активуючи Рахунок Лайкамобайл, укладаючи Договір відповідно до Умов, або реєструючись на Веб-сайті, Абонент надає згоду Лайкамобайл на оброку Персональних Даних, наданих Абонентом або згенерованих в ході надання Послуг Абоненту, включаючи деталі голосових дзвінків, повідомлень чи даних, що Абонент надіслав (далі – “Дані трафіку”) та місцезнаходження кінцевого обладнання Абонента (далі – “Інформація про місцезнаходження”) у відповідності до Закону України “Про захист персональних даних” від 01 червня 2010 року № 2297-VI, з наступними змінами (далі – “Закон України “Про захист персональних даних”) для цілей:

 • надання Продукції та Послуг Абонентам;
 • обслуговування Рахунку Абонента Відділом обслуговування абонентів;
 • надання довідкової інформації Абонентам, наприклад, щодо несправності Мережі;
 • запобігання та виявлення шахрайства;
 • вивчення кон’юнктури ринку та розробка профілів Абонентів і бонусних пропозицій, та
 • дотримання чинного законодавства та нормативів.

7.4 Реєструючи або активуючи Рахунок Лайкамобайл, укладаючи Договір у відповідності до Умов, або реєструючись на Веб-сайті, Абонент надає згоду Лайкамобайл на надання доступу до Персональних даних Абонента третій особі у відповідності до Політики конфіденційності Лайкамобайл та чинного законодавства України. 7.5 Лайкамобайл може в міру необхідності відслідковувати або записувати розмови Абонентів з Відділом обслуговування абонентів. Це може здійснюватися з метою контролю якості, покращення Послуг, на вимогу державного, регуляторного чи правоохоронного органу або з метою виявлення шахрайства. 7.6 У випадку обробки Лайкамобайл Персональних даних, наданих Абонентом, Абонент має права, передбачені Статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”. 7.7 Реєструючи або активуючи Рахунок Лайкамобайл, укладаючи Договір у відповідності до Умов чи реєструючись на Веб-сайті, Абонент надає згоду Лайкамобайл або іншим компаніям групи Лайка на контактування з ним поштою, телефоном, електронною поштою або шляхом надіслання коротких повідомлень з метою доведення до відома Абонента інформації про продукцію та послуги, що пропонуються Лайкамобайл, іншими компаніями групи Лайка або обраною третьою особою, включаючи будь-які спеціальні пропозиції та бонуси, які можуть зацікавити Абонента. Якщо Абонент не бажаєте отримувати цю інформацію або не хоче, щоб з ним зв’язувались таким способом, Абонент може в будь-який час, без будь-якої оплати, відмовитися від цього прямого маркетингу, надіславши запит на включення до списку, призначеного для цього. Абонент може зробити цей запит, зв’язавшись з Відділом обслуговування абонентів або відправивши електронного листа на адресу: cs@lycamobile.ua.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛАЙКАМОБАЙЛ

8.1 Без обмеження юридичної сили інших положень Умов, Лайкамобайл як компанія, що надає Послуги має права, передбачені статтею 38 Закону про телекомунікації, пунктом 38 Правил телекомунікації та у відповідних випадках, підпунктом 3.6.1 пункту 3.6 Основних Вимог. 8.2 Без обмеження юридичної сили інших положень Умов, Лайкамобайл як компанія, що надає Послуги несе обов’язки, передбачені Статтею 39 Закону про телекомунікації, пунктами 39, 49, 50 та 51 Правил телекомунікації та у відповідних випадках, підпунктом 3.6.2 пункту 3.6 Основних Вимог. 8.3 Абонент повідомляється щодо всіх положень пункту 49, 50 та 51 Правил телекомунікації та підпункту 3.5.12 пункту 3.5 Основних Вимог шляхом направлення Лайкамобайл повідомлення, що містить всю відповідну інформацію та посилання на Веб-сайт та/або телефонний номер протягом необхідного періоду часу, якщо інше не передбачено законодавством.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

9.1 Без обмеження юридичної сили інших положень Умов, Абонент як отримувач Послуг має права, передбачені статтею 32 Закону про телекомунікації, пунктом 35 Правил телекомунікації та у відповідних випадках, підпунктом 3.6.3 пункту 3.6 Основних Вимог 9.2 Абонент має право перенести свій номер у мережу іншого оператора. Це право здійснюється у відповідності до порядку, затвердженого НКДРЗІ. 9.3 Без обмеження юридичної сили інших положень Умов, Абонент як отримувач Послуг несе обов’язки, передбачені статтею 33 Закону про телекомунікації, пунктом 36 Правил телекомунікації та у відповідних випадках, підпунктом 3.6.4 пункту 3.6. Основних Вимог.

10. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ПРИПИНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СКОРОЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСЛУГ

10.1 Скорочення переліку Послуг, припинення надання Послуг або тимчасове припинення надання Послуг може ініціюватися Лайкамобайл чи Абонентом у відповідності до чинного законодавства України. 10.2 Лайкамобайл може тимчасово припинити надання Послуг за письмовою заявою Абонента в порядку та відповідно до умов, передбачених пунктом 54 Правил телекомунікації. У такому випадку, Лайкамобайл тимчасово припиняє надання Послуг за заявою Абонента, поданою особисто або віддалено за допомогою засобів зв’язку, телефонним дзвінком до Відділу обслуговування абонентів або іншим чином, в день отримання заяви або станом на дату, вказану в заяві. У разі отримання заяви в офіційний неробочий час Лайкамобайл (у вихідні дні чи державні свята), тимчасове припинення надання Послуг здійснюється на наступний робочий день 10.3 Лайкамобайл може тимчасово припинити надання послуг в інших випадках, передбачених пунктом 54 Правил телекомунікації. У такому разі, плата за обслуговування номера в мобільній мережі стягується відповідно до Тарифів, визначених Лайкамобайл, якщо інше не встановлено чинним законодавством. 10.4 Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Лайкамобайл тимчасово припиняє надання Послуг протягом періоду, який є необхідним для усунення причин тимчасового припинення. 10.5 Відновлення надання Послуг здійснюється протягом розумного строку або протягом періоду часу, встановленого чинним законодавством України. 10.6 Припинення надання Послуг здійснюється в разі припинення дії Договору. 10.7 Припинення дії Договору може бути ініційоване Лайкамобайл або Абонентом відповідно до чинного законодавства України 10.8 Якщо припинення дії Договору ініціюється Абонентом, воно здійснюється у відповідності до підпункту 1 пункту 55 або пункту 551 Правил телекомунікації. 10.9 Якщо припинення дії Договору ініціюється Лайкамобайл, воно здійснюється у відповідності до підпункту 2 пункту 55 Правил телекомунікації. У такому випадку, розірвання Договору здійснюється протягом розумного строку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 10.10 Лайкамобайл має право відключати кінцеве обладнання Абонента у випадках, передбачених пунктом 56 Правил телекомунікації.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛАЙКАМОБАЙЛ ТА АБОНЕНТА

11.1 Лайкамобайл та Абонент зобов’язані належним чином виконувати Договір та дотримуватися законодавства України. Невиконання чи неналежне виконання Договору тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України. 11.2 Відповідальність Абонента передбачена статтею 36 Закону про телекомунікації та пунктом 37 Правил телекомунікації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України 11.3 Відповідальність Лайкамобайл передбачена статтею 40 Закону про телекомунікації та пунктом 40 Правил телекомунікації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 11.4 Лайкамобайл не несе відповідальності за збитки, втрати або незручності, понесені Абонентом, які спричинені змістом будь-якого голосового дзвінка, повідомлення або надіслання чи отримання Абонентом даних. 11.5 Лайкамобайл не несе відповідальності за збитки, втрати або незручності, понесені Абонентом, які спричинені втручанням третьої особи, включаючи урядові, судові чи адміністративні органи. 11.6 Лайкамобайл не несе відповідальності за збитки чи втрати, понесені Абонентом, якщо такі збитки або втрати є непрямими або не не є об’єктивно передбачуваним результатом порушення Лайкамобайл; у випадках, що стались не з вини Лайкамобайл, або в тій мірі, в якій Абонент своїми діями спричинив збитки чи втрати. 11.7 У випадку втрати чи крадіжки SIM-карти, або якщо Абонент впевнений, що його SIM-картка використовується в шахрайських цілях або неналежним чином іншою особою, Абонент повинен негайно повідомити Відділ обслуговування абонентів. Лайкамобайл зможе заблокувати використання SIM-карти та тимчасово припинити надання Послуг на строк, що не перевищує тридцяти (30) календарних днів в порядку, передбаченому пунктом 23 Правил телекомунікації. Якщо Абонент негайно не повідомив Відділ обслуговування абонентів, він сплачуватиме плату за Тарифи у повному обсязі за використання SIM-карти поки не повідомить Лайкамобайл, незалежно від того чи Тарифи були використані Абонентом чи кимсь іншим. 11.8 Лайкамобайл не несе відповідальності за неспроможність будь-якої точки роздрібного продажу належним чином активувати SIM-карту Абонента або Ваучер поповнення рахунку, або обробити будь-який зроблений Абонентом платіж. У таких випадках, Абоненту необхідно зв’язатися з точкою роздрібного продажу, де Абонент отримав свою SIM-карту або придбав Ваучер поповнення рахунку та вимагати відшкодування. 11.9 Абонент повинен усвідомлювати, що Користуватися мобільним телефоном під час керування транспортним засобом незаконне, а також мати на увазі невід’ємний ризик використання мобільного телефону під час керування транспортним засобом. Лайкамобайл не несе відповідальність за збитки, втрати або незручності, понесені Абонентом та які спричинені будь-якою аварією, що виникла внаслідок використання мобільного телефону під час керування транспортним засобом. 11.10 Жодне положення Договору не виключає та не обмежує відповідальність будь-якої із Сторін за смерть або шкоду здоров’ю, спричинену необережністю Сторони відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року № 1023-XII, з наступними змінами, або послідовністю умисних винуватих дій, шахрайством, грубою необережністю Сторони або будь-яку іншу відповідальність, яка не може виключатися або обмежуватися відповідно до чинного законодавства. 11.11 Лайкамобайл не несе відповідальності за будь-які збитки, втрати або незручності, понесені Абонентом та не буде нести відповідальність за ненадання Продукції або Послуг з будь-яких причин поза контролем Лайкамобайл, включаючи, без обмеження, стихійні лиха, природні катастрофи, страйки, війну (оголошену або неоголошену), громадські безпорядки або акти тероризму, дії державної влади або місцевого самоврядування, або регуляторного органу, або будь-які дії чи рішення суду належної юрисдикції. Ці причини також відомі як “форс-мажор”.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Договір становить цілісний договір між Лайкамобайл та Абонентом щодо Продуктів та Послуг та заміняє собою будь-які попередні письмові чи усні договори та будь-які інші домовленості між Лайкамобайл та відповідним Абонентом. Абонент беззастережно погоджується з Умовами, відповідними Тарифами та супроводжуючою довідковою інформацією, включаючи без обмеження інструкці. користувача, яка додається до SIM-карти. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він/вона ознайомився/ознайомилася з інформацією, яка визначена у пункті 15 Правил телекомунікації, включаючи, але не обмежуючись, ці Умови, Політику конфіденційності Лайкамобайл тощо. Точки роздрібного продажу не уповноважені вносити зміни до Договору або погоджувати будь-які умови, які не відповідають цим Умовам. 12.2 Договір набирає чинності з моменту реєстрації або активації Абонентом Рахунку, використання Послуг поповнення рахунку або використання Послуг, залежно від того, що відбулось раніше, та залишається чинним до тих пір, поки Лайкамобайл або Абонент не припинять його у відповідності до Умов або чинного законодавства України. 12.3 Нездійснення чи затримка у здійсненні Лайкамобайл або Абонентом будь-якого права за цим Договором, не позбавляє Лайкамобайл або Абонента (залежно від випадку) свого права захищати свої права у подальшому. 12.4 Якщо будь-яка умова або положення Договору будуть визнані повністю або частково недійсними або незаконними будь-яким судом або органом компетентної юрисдикції, або в результаті будь-якого законодавчого акту, воно стає недійсним або незаконним лише в такій мірі. Недійсність та незаконність такої умови чи положення не впливає на інші умови та положення. 12.5 Умови визначаються Лайкамобайл в односторонньому порядку на її власний розсуд та можуть змінюватися в односторонньому порядку Лайкамобайл з подальшим повідомленням Абонента на Веб-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами до Умов, Абонент має право розірвати Договір протягом семи календарних днів. Не розірвання Договору та продовження використання Послуг вважається прийняттям змін до Умов Абонентом. 12.6 Умови набирають чинності з моменту їх опублікування на Веб-сайті та діють до їх відміни Лайкамобайл. 12.7 Договір регулюється український законодавством та підвідомчий українським судам щодо будь-якого спору за Договором. 12.8 Лайкамобайл має право переуступати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без згоди Абонента. Абонент має право переуступати всі свої права та обов’язки за цим Договором третім особам за письмовою згодою Лайкамобайл. 12.9 Абонент може телефонувати до аварійно-рятувальних служб цілодобово та безкоштовно, а саме: до пожежної охорони (101), національної поліції (102), швидкої медичної допомоги (103), аварійної служби газу (104) та служби екстреної допомоги населенню (112); 12.10 Контактна інформація Лайкамобайл: Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА”

 • Ідентифікаційний код: 41317168;
 • Місцезнаходження: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького будинок 51-Б, кімната 32;
 • Адреса для листування: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3.
 • Тел.: +38-091-600-0110, +38-091-610-26-26;
 • E-mail: product@lycamobile.ua ;
 • Веб-сайт: www.lycamobile.ua

12.11 Контактна інформація Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

 • Адреса для листування: вул. Хрещатик, 22, Київ, 01001;
 • Телефон: +38 (044) 202 00 68 .;
 • Електронна адреса: e_zvernen@nkrzi.gov.ua
 • Веб-сайт: https://nkrzi.gov.ua/

12.12 Лайкамобайл включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКДРЗІ № 339 від 4 липня 2017 року.

Інші послуги